انعقاد تفاهم نامه همکاری با مرکز فنی و حرفه ای بوئین زهرا