معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی

 

 

معاون:  دکتر حامد نیرومند

رشته:   فوق دکتری  رشته مهندسی عمران با گرایش خاک و پی - یو تی ام

           فوق دکتری  رشته توسعه پایدار - دانشگاه فلوریدا

سمت:  معاون آموزشی و پژوهشی و دانشجویی

تلفن:    401-02833894

فکس:

ایمیل:   niromandh@gmail.com, niroumand@bzte.ac.ir

وظایف معاونت پژوهشی و فناوری

ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن

تدوین آئین نامه ها و دستور العمل ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب

ارائه گزارش هاي توجیهي لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهاي تحت نظر

پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه

نظارت بر واحدهاي تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجراي وظایف آن ها

برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی ربط مطابق با اولویت های دانشگاه

اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوط

برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری های علمی و بین المللی

اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور

توسعه، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور

کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی و فناوری دانشگاه بر اساس تقویم تعیین شده در طرح نامه پروژه های مصوب پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری

مطالعات لازم در زمینه ارزشیابي فعالیت هاي پژوهشي و فناوری و ارزیابي عملكرد پژوهشي و فناوری سالانه دانشگاه جهت ارائه به رئیس دانشگاه

ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوهشي و فناوری و مبادله خدمات علمي

همكاري در ارائه خدمات علمي، فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمینارها و كنفرانس هاي علمي و اجراي كلیه امور قراردادهاي تحقیقاتي بین دانشگاه و سایر مؤسسات

همكاري در اجراي دوره هاي كوتاه مدت پژوهشي و فناوری براي مؤسسات غیر دانشگاهي

برنامه ریزي جهت استفاده اعضاي هیأت علمي از فرصت هاي مطالعاتي داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوب

تهیه برنامه پژوهشي و فناوری دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت هاي پژوهشي و فناوری در قالب برنامه هاي میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارک های علم و فناوری، براي طرح در شوراي تخصصی پژوهشي و فناوری دانشگاه

بررسي و ارزیابي فعالیت هاي پژوهشی و فناوری دانشگاه در چارچوب برنامه هاي رشد و توسعه كشور براساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالي براي طرح در هیأت رئیسه

شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمی پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تأمین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی مناسب با حوزه تخصصی دانشگاه

انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه

 

وظایف معاونت آموزشی

اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه سیاست ها، مقررات و فرآیندهای آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات وآیین نامه های اجرایی مربوط با رویکرد گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی

برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با همكاری واحدهای ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه و اجرای برنامه ها و فعالیت های آموزشی هر دانشكده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه

پایش و ارزیابی عملكرد آموزشی دانشجویان و اعضای هیأت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعكاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای هیأت علمی

اجرای دوره های كوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت

برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی ـ آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی

برنامه ریزی آموزشی دانشگاه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین

اهتمام به برگزاری دوره های توانمندسازی و دانش افزایی

ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ها به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای هیأت علمی دانشگاه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارت متبوع حسب مورد

برنامه ریزی برای ارتقای مهارتهای علمی  تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامع

انجام امور اداری هیأت ممیزه و ابلاغ مصوبات آنها به واحد های ذی ربط

نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در دانشگاه با هماهنگی وزارت متبوع و سایر واحدهای ذی ربط

ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن

نظارت بر امور هیأت ممیزه دانشگاه

تدوین آیین نامه ها و دستور العمل ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب

ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر

نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها

پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه

برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذی ربط مطابق با اولویت های دانشگاه

همکاری با سایر معاونت ها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه

انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه

 

وظایف معاونت دانشجویی

اعمال خط مشی و سیاست‌های شورای دانشگاه در معاونت دانشجویی

نظارت و كنترل بر فعالیت‌های مراکز و مدیریت‌های تحت سرپرستی

شركت در جلسات شورای فرهنگی دانشگاه

نظارت و كنترل در جلسات شورای مدیران معاونت دانشجویی

شركت در جلسات كمیته انضباطی تجدید نظر دانشجویان

همسو نمودن فعالیت‌های مراکز و مدیریت‌های معاونت در راستای سیاست‌های دانشگاه، وزارت علوم و دولت

هماهنگی بین مدیریت‌های معاونت

اعمال مدیریت در حالت‌های بحرانی دانشگاه و اتخاذ تصمیم لازم در موارد ویژه و حل مسائل بوجود آمده به صورتی كه حداقل هزینه را برای دانشجو و دانشگاه داشته باشد

نظارت و كنترل بر فعالیت‌های كمیته نظارت ارزیابی و بهینه‌سازی عملكرد

نظارت و كنترل بر فعالیت‌های كمیته انضباطی بدوی دانشجویان دانشگاه

نظارت و كنترل بر فعالیت‌های امور حسابداری در معاونت

نظارت و كنترل ویژه بر ادارات خدمات دانشجویی، خوابگاه‌ها و تغذیه و راهنمایی لازم در مواقع خاص

هدایت اقدامات جاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های واحدهای تابعه

برنامه‌ریزی، تقسیم كار و زمانبندی كار بین واحدهای تابعه

رسیدگی به پیشنهادها و انتقادهای دانشجویان در رابطه با فعالیت‌های معاونت

مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه دانشجویی

تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های مختلف دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های مصوب

انجام كلیه اموری كه بر طبق آیین‌نامه دانشگاه به معاونت دانشجویی محول گردیده است

نظارت بر نحوه اجرای آیین‌نامه كمك هزینه، وام، بورسیه تحصیلی و سایر كمك‌های رفاهی

نظارت بر نحوه اخذ تعهد از دانشجویان

پیش‌بینی و برآورد نیازهای خدماتی و تداركاتی مربوط به دانشجویان و تعیین اولویت آنها و ارجاع آن به واحدهای ذیربط جهت رسیدگی

ایجاد یك سیستم اطلاعاتی حوزه‌ای جهت استفاده در برنامه‌ریزی و كنترل بهتر و ارائه آن به واحدهای ذیربط

بررسی مشكلات دانشجویان و ارشاد آنها در زمینه‌های مختلف مشكلات فردی، اجتماعی، عاطفی و روحی

نظارت بر اجرای مصوبات كمیسیون موارد خاص كه به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه می‌رسد و سرپرستی كمیسیون دانشجویی

تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی حوزه معاونت دانشجویی در همكاری نزدیك با دفتر برنامه و بودجه

انجام سایر امور محوله از سوی رییس دانشگاه